Política de Privacitat

Informació general del lloc web de l’Estable dels 4 Vents i dels seus continguts

L’Estable dels 4 Vents té l’adreça electrònica https://www.estable4vents.cat, sens perjudici que puntualment o de manera permanent hi pugui haver altres adreces que també permetin accedir als continguts i serveis prestats mitjançant el lloc web.

L’accés del client al lloc web i l’adquisició dels productes, serveis, i/o ús de continguts a través del lloc web pot implicar el tractament de dades de caràcter personal.

Per a L’Estable dels 4 Vents revesteix una gran importància el compliment de la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal i sobre serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, per això es compromet a protegir la privacitat dels seus clients i dels usuaris que accedeixin a la present web, garantint la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades per aquests segons el que estableix la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal, i sobre serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

L’Estable dels 4 Vents compleix la legislació vigent en matèria de protecció de dades, havent adoptat els procediments administratius i tècnics necessaris per garantir la seguretat de les dades personals recopilades.

El portal https://www.estable4vents.cat és propietat de Jordi Correro Mayordomo amb CIF 39347724Z.

Telèfon de contacte: 931 021 109 — 630 921 331

E-mail de contacte: lestabledels4vents@gmail.com

La utilització de la web implica l’acceptació per l’usuari de les disposicions contingudes en la present Política de Protecció de dades i que les seves dades personals siguin tractades segons s’estipula en la mateixa. Tingueu en compte que tot i que hi pugui haver enllaços a la nostra web a altres webs, aquesta Política de Privacitat s’aplica només a la web i no a les webs d’altres companyies o organitzacions a les que la web estigui redirigida. L’Estable dels 4 Vents no controla el contingut de les webs de tercers ni accepta qualsevol responsabilitat pel contingut o les polítiques de privacitat d’aquestes webs.

1. Dret d’informació: En virtut del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, L’Estable dels 4 Vents informa l’usuari d’aquest lloc web, de l’existència d’un fitxer de dades de caràcter personal creat per L’Estable dels 4 Vents, degudament inscrit al Registre General de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

2. Finalitat: Les dades dels usuaris recollides mitjançant la nostra pàgina web o mitjançant missatges de correu electrònic, seran captades amb la finalitat d’oferir-vos els nostres serveis i, si escau, per al manteniment de la relació contractual que s’estableixi.

3. Veracitat de les dades: L’usuari garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes.

4. Consentiment de l’usuari: La recollida de dades personals mitjançant missatges de correu electrònic i/o a través de la nostra pàgina web, suposa el consentiment exprés de l’usuari per a la incorporació de les seves dades als fitxers titularitat de L’Estable dels 4 Vents, i per al seu tractament amb la finalitat establerta en el punt 2, així com per l’enviament de comunicacions via SMS, correu electrònic i/o altres mitjans de comunicació electrònica amb informació dels nostres serveis. En compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, L’Estable dels 4 Vents informa al client que podrà manifestar la seva negativa als tractaments comercials i publicitaris de les seves dades en la forma disposada en el present Avís Legal de Política de Privacitat així com donar de baixa d’aquest tipus de comunicacions, comunicant-ho per escrit a l’adreça de correu electrònic lestabledels4vents@gmail.com.

5. Cessions: L’Estable dels 4 Vents realitzarà cessions de dades sempre que ho exigeixi la legislació vigent per atendre les seves obligacions legals amb les diferents administracions competents.

6. Drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació dels usuaris: L’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació en els termes previstos en la LOPD i la seva normativa de desenvolupament, mitjançant escrit  dirigit a L’Estable dels 4 Vents, mitjançant l’adreça de correu electrònic lestabledels4vents@gmail.com, indicant en tot cas la referència LOPD. La sol·licitud haurà d’anar acompanyada d’una còpia del seu DNI.

7. Mesures de seguretat: L’Estable dels 4 Vents l’informa que ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit en el tractament de les dades de caràcter personals de conformitat amb el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre i la LOPD, i també té els mecanismes necessaris per prevenir, en la mesura que sigui possible, l’accés no autoritzat, robatori, modificacions il·lícites i la pèrdua de dades.

8. Confidencialitat: En compliment de la normativa vigent, L’Estable dels 4 Vents es compromet a complir la seva obligació de secret respecte de les dades personals que l’usuari faciliti durant la navegació a través de la pàgina web.

9. Cookies: L’Estable dels 4 Vents utilitza la tecnologia cookie quan un usuari entra en el lloc web. L’informem que l’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu navegador. Si us plau, visiti la nostra política sobre cookies.

10. Actualització de la Política de Privacitat: L’Estable dels 4 Vents pot modificar i actualitzar aquesta Política de Privacitat en qualsevol moment sense previ avís. Comprovi sempre que està al corrent de la nostra Política de Privacitat per estar informat en tot moment de la informació que es recopila a través del web i de com la fem servir.